Nabeschouwing
Home Nieuws Agenda MaandOverzicht Praktisch Achtergrond
Links Biografie Geschiedenis Instrumenten
Albanie Griekenland Cyprus

Geschiedenis van Albanië

Nabeschouwing

De crisis in Albanië heeft een massale uittocht van vluchtelingen teweeggebracht. De stille exodus kwam op gang in de winter van 1990-1991 en duurt tot op heden voort. Duizenden Albanezen probeerden de kusten van Italië te bereiken. Velen steken ook, meestal illegaal, de grens met Griekenland over. Oude smokkelroutes en ezelpaden worden weer in gebruik genomen en het Albanese leger grijpt eigenlijk niet meer in. Het is een onherbergzaam gebied en van een echte grens is geen sprake meer. Er zijn er, vooral enkelingen, die gewoon over de grens wat gaan bijklussen en beladen met boodschappen teruggaan naar Albanië. Anderen willen via de steden met vervalste papieren doortrekken naar West-Europa. Een derde soort blijft gewoon in Griekenland hangen en heeft gans de familie meegebracht. Deze laatste categorie kan op het meeste begrip rekenen bij de lokale bevolking.

Bovendien mag men niet uit het oog verliezen dat de Balkanregio van oudsher een zeer explosief gebied is en de stabiliteit in de regio zeer broos. Het gevaar bestaat steeds dat een crisis zich uitbreidt tot de omliggende landen, vooral wegens de Albanese minderheden in de buurlanden en/of de Griekse minderheid in Zuid-Albanië. Mocht buurland FYROM (de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië) erbij betrokken raken, dan zouden Servië, Griekenland én Bulgarije zich wel eens in het conflict kunnen mengen, want alle drie maken zij om historische redenen aanspraak op dat gebied.

Tenslotte dienen wij hier te vermelden dat Albanië intussen niet alleen meer het armste land van Europa is, maar zich tevens heeft geprofileerd tot het corruptste land van Europa. Er is de laatste jaren daadwerkelijke financiële steun op gang gekomen vanuit de EU en de VS, maar die hulp komt niet terecht waar het zou moeten. Zodanig zelfs dat Amerika beslist heeft om enkel nog geldelijke hulp te verlenen aan niet-gouvernementele organisaties. Corruptie is in Albanië de gewoonste zaak van de wereld en wie voor de staat werkt en zich niet persoonlijk verrijkt, wordt als een idioot aanzien. Albanië is nog lang niet uit de impasse...

 

 

Inhoudsopgave

Vorige pagina
Albanees-Griekse betrekkingen

Volgende pagina
Culturele wetenswaardigheden

Valid XHTML 1.0 Strict!

[Home]  [Nieuws]  [Agenda]  [Overzicht]  [Praktisch]  [Achtergrond]

Please contact our Webmaster with questions or comments.