Cyprus onafhankelijkheid
Home Nieuws Agenda MaandOverzicht Praktisch Achtergrond
Links Biografie Geschiedenis Instrumenten
Albanie Griekenland Cyprus

Geschiedenis van Cyprus

De onafhankelijkheid

In februari 1959 werden er - na veel gepalaber - in Zürich en Londen een aantal verdragen getekend tussen Turkije, Griekenland en Engeland. De drie landen spraken onder meer af dat elk van hen garant zou staan voor de onafhankelijkheid van de toekomstige Republiek Cyprus.

Foto van de onderhandelaars bij de ondertekening van het verdrag van Londen
Met toestemming overgenomen van http://www.pio.gov.cy
De ondertekening van het verdrag van Londen op 11 februari 1959

Op basis van die zogenaamde "Zürich-London Agreements" werd inderdaad een grondwet opgesteld en op 16 augustus 1960 was de onafhankelijkheid een feit.

De grondwet bestond uit zowat 200 artikelen en bevatte een complex geheel van regels om de rechten van beide gemeenschappen te waarborgen. Beide kregen gelijke rechten op gebied van taal, onderwijs, godsdienst en dergelijke. De president moest een Griek zijn (Makarios), de vice-president een Turk (Fasil Küchük), en beiden hadden vetorecht in verreweg de meeste gevallen. Ze werden bijgestaan door tien ministers, waarvan zeven Grieken en drie Turken. Deze 70/30 verhouding gold ook voor het huis van afgevaardigden. Leger, politie en dergelijke zouden in een 60/40 verhouding samengesteld worden, waarbij de politie later naar 70/30 zou teruggebracht worden. In zaken als belastingen en wetten van lokaal belang, kon en moest elke gemeenschap afzonderlijk beslissen en er waren ook afzonderlijke rechtbanken voorzien. Maar in een aantal gevallen, onder meer voor fiscale aangelegenheiden, was een meerderheid aan beide zijden vereist om een wet erdoor te krijgen.


Meer informatie vindt u op de volgende website(s):

De tekst van de Zurich-Londen verdragen
http://www.justice4cyprus.org/Archive_constitution.htm

 

Inhoudsopgave

Vorige pagina
De opstand tegen de Britten

Volgende pagina
De eerste onlusten

Valid XHTML 1.0 Strict!

[Home]  [Nieuws]  [Agenda]  [Overzicht]  [Praktisch]  [Achtergrond]

Please contact our Webmaster with questions or comments.