Geschiedenis-onafhankelijkheid3
Home Nieuws Agenda MaandOverzicht Praktisch Achtergrond
Links Biografie Geschiedenis Instrumenten
Albanie Griekenland Cyprus

Geschiedenis van Griekenland

Deze pagina afdrukken

De Griekse onafhankelijkheid

De rol van de filhellenen

Vele westerse intellectuelen waren "filhellenen". Ze hadden de klassieke Griekse auteurs bestudeerd en koesterden een idealistisch, romantisch beeld van het toenmalige Griekenland. Ze zamelden geld in en velen trokken zelf naar Griekenland om te gaan helpen. Het moet nogal een cultuurschok geweest zijn, toen ze daar temidden van de ruige, ongedisciplineerde Griekse vrijheidsstrijders terecht kwamen. Die beschouwden hen zowat als operettesoldaatjes, die om de haverklap duelleerden in plaats van de vijand te lijf te gaan, en omgekeerd beschouwden de filhellenen de kleften als een zootje ongeregeld.

Byron
© Luc Pardon 2002
Het standbeeld van Lord Byron in Mesolonghi
De bekendste onder de filhellenen was wel Lord Byron, die in januari 1824 in Griekenland aankwam met negen bedienden, een lijfarts en koffers vol mooie uniformen. Hij werd echter ziek en stierf in april in Mesolonghi, zonder één enkele rechtstreekse bijdrage te hebben geleverd aan de "Griekse zaak". Maar zijn wedervaren bevatte wel alle ingrediënten van een klassiek romantisch drama, en dat zorgde alweer voor ruime weerklank in het Westen. Toen Mesolonghi twee jaar na Byrons dood door de Turken heroverd werd, ging er opnieuw een golf van verontwaardiging door het Westen, die feitelijk in geen verhouding stond tot het militaire belang van de gebeurtenis. Maar de stad had een jaar lang dapper weerstand kunnen bieden aan de Turken, totdat de situatie uitzichtloos was geworden. Op 10 april 1826 beslisten de belegerde Grieken van Mesolonghi om door de linies van de Turken heen te breken, maar hun plan mislukte. Volgens sommige bronnen zouden slechts 1800 van de 9000 Grieken erin geslaagd zijn te ontsnappen. Een deel van de overgeblevenen blies zichzelf in wanhoop op.

Inhoudsopgave

Vorige pagina
De reactie van de Sultan

Volgende pagina
De revolutie in nauwe schoentjes

Valid HTML 4.01 Strict!

[Home]  [Nieuws]  [Agenda]  [Overzicht]  [Praktisch]  [Achtergrond]

Please contact our Webmaster with questions or comments.