Cyprus vroegste bewoners
Home Nieuws Agenda MaandOverzicht Praktisch Achtergrond
Links Biografie Geschiedenis Instrumenten
Albanie Griekenland Cyprus

Geschiedenis van Cyprus

De vroegste bewoners

Cyprus is al minstens 9000 jaar bewoond. Men heeft inderdaad nederzettingen uit 7000 voor Christus gevonden bij Khirokitia en bij Kalavassos.

Er is een omstreden theorie dat een vindplaats bij Akrotiri Aetokremnos veel ouder zou zijn, namelijk 8.500 jaar voor Christus. Het gaat hier om een ingestorte schuilplaats op een klif, waar men niet minder dan 250.000 beenderen gevonden heeft van onder meer dwergnijlpaarden ( Phanourios minutus ) en dwergolifanten ( Elephas cypriotes of Paleoxhodon cypriotes ), samen met sporen van menselijke activiteit. De onderzoekers stellen dat de mens (ook toen al) verantwoordelijk zou zijn geweest voor het verdwijnen van deze diersoorten. De theorie is controversieel, niet alleen omdat algemeen aangenomen werd dat deze soorten uitgestorven waren lang voordat de eerste mensen op Cyprus arriveerden, maar ook omdat - als de datering klopt - het meteen zou gaan om de oudst bekende nederzetting in het hele Middellandse-Zeegebied.

Over de datering van de hoger genoemde vindplaatsen daarentegen (7000 jaar v.Chr.) is iedereen het wel eens. Er is dan wel weer discussie over waar de bewoners vandaan kwamen. Het meest waarschijnlijke lijkt de Syrisch-Palestijnse kust, gewoon omdat die het dichtstbij is. Bij goed weer kan je vanaf die kust Cyprus zien liggen, zegt men. Maar sommigen stellen dat ze helemaal van de Balkan kwamen.

Bij Shillourokambos vonden Franse archeologen in 2004 een skelet van een kat. Op zich niets bijzonders, behalve dat het een graf deelde met een menselijk skelet. Ze lagen broederlijk naast elkaar. Waarschijnlijk gaat het om een huisdier dat samen met de eigenaar begraven werd. Tot dan toe had men aangenomen dat het de oude Egyptenaren waren die omstreeks 2000 voor Christus voor het eerst katten in huis haalden, maar het graf op Cyprus is veel ouder: 7000 tot 7500 jaar voor Christus.

Op Cyprus is bijzonder veel koper te vinden (heeft u zich al eens afgevraagd waar het woord "koper" vandaan komt, trouwens?). Dat leidde al vroeg tot een bloeiende handel. Men heeft scheepswrakken gevonden uit 1400 v.Chr. met aan boord een lading koperstaven in de vorm van ossenhuiden, het handelsmerk van Cyprus. Maar de exploitatie van de koperertsen zou al begonnen zijn rond 3500 v.Chr.

Een andere belangrijke bron van inkomsten waren de talrijke bossen. De oude Egyptenaren hadden twee grote houtleveranciers: Libanon en Cyprus.


Meer informatie vindt u op de volgende website(s):

Voor een goed overzicht van de stand van zaken m.b.t. Archeologie op Cyprus (anno 1995), zie:
http://members.aol.com/EastMedit/aja/aja95.html

De website van het museum in Limassol
http://www.limassolmunicipal.com.cy/museum/

 

Laatst bijgewerkt op : 2004-04-20

Inhoudsopgave

Vorige pagina
Een eiland sinds het begin

Volgende pagina
De eerste Griekse aanwezigheid

Valid XHTML 1.0 Strict!

[Home]  [Nieuws]  [Agenda]  [Overzicht]  [Praktisch]  [Achtergrond]

Please contact our Webmaster with questions or comments.