Cyprus griekse aanwezigheid
Home Nieuws Agenda MaandOverzicht Praktisch Achtergrond
Links Biografie Geschiedenis Instrumenten
Albanie Griekenland Cyprus

Geschiedenis van Cyprus

De eerste Griekse aanwezigheid

Tot ongeveer 1200 v.Chr. zijn er geen sporen gevonden van Griekse aanwezigheid op Cyprus. Dat veranderde toen er op het Griekse vasteland een einde kwam aan de Myceense beschaving. De preciese reden is helemaal niet duidelijk. Egyptische bronnen uit die tijd hebben het over "Zeevolkeren" die chaos en vernietiging brachten. Maar hoe de vork precies aan de steel zit weet men niet. Dat bracht de Russische geleerde (pseudo-geleerde of fantast, zeggen zijn - talrijke - tegenstanders) Immanuel Velikovsky ertoe de hele voor vaststaand aangenomen chronologie van dat tijdperk op zijn kop te zetten. Hij was psychiater, maar beschikte over een enorme kennis van oude geschriften en "kon het goed uitleggen". Zijn theorieën worden door de meeste geleerden als lulkoek afgedaan.

Hoe dan ook, om de een of andere reden stortte de bloeiende Myceense beschaving rond 1200 v.Chr in elkaar, en er kwam een aanzienlijke vluchtelingenstroom op gang. Golven daarvan bereikten ook Cyprus, en daarmee was de eerste Griekse aanwezigheid een feit. Al spoedig werd het Grieks de dominerende taal, en de handel, die zich tot dan toe vooral op het Oosten gericht had, keerde zich nu meer naar het Westen.

Foto van een Afrodite-beeld uit de 1e eeuw voor Christus
Met toestemming overgenomen van http://www.pio.gov.cy
Een Afrodite-beeld uit de 1e eeuw v.Chr.

Rond diezelfde tijd (1200 v.Chr.) werd nabij Paphos, in het zuidwesten van het eiland, een Afrodite-tempel gebouwd. Afrodite was de godin van de liefde en de schoonheid, en volgens de legende was ze geboren uit het opspattende schuim ("afros" in het Grieks) van de zee die op de rotsen sloeg. Dat schuim is er nog steeds, van de tempel is niet veel meer over. Vroeger was het één van de heiligste plaatsen uit de hele Oudheid. Men zegt dat de Afrodite-cultus in feite de overgang van de matriarchale naar de patriarchale maatschappij symboliseert. Er zijn aanwijzingen dat er tempelprostitutie plaatsvond. Zeker is men daar niet van, want godsdienstige rituelen behoren nu eenmaal niet tot de best gedocumenteerde gebruiken. Wie ingewijd was, had meteen ook zwijgplicht, en men hield zich daar ook vrij goed aan. Wel weet men dat rondom de tempel de "gewone" prostitutie gemeengoed was.


Meer informatie vindt u op de volgende website(s):

Websites over Immanuel Velikovsky en zijn theorieën zijn te vinden op:
http://www.knowledge.co.uk/velikovsky/

http://www.unmuseum.org/velikov.htm

 

Inhoudsopgave

Vorige pagina
De vroegste bewoners

Volgende pagina
Het mysterieuze Cypriotische schrift

Valid XHTML 1.0 Strict!

[Home]  [Nieuws]  [Agenda]  [Overzicht]  [Praktisch]  [Achtergrond]

Please contact our Webmaster with questions or comments.